Loading...

SUBSIDIEPROJECTEN

Startdatum Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg 1 juni 2022
3-jarig project

Van de  Provincie Limburg ontvangt Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg 180.000 euro subsidie. Dit is 50% van het totale budget van het hele project, zijnde 360.000 euro.

1. POP3 subsidie
Startdatum: 1 maart 2023
Einddatum: 29 februari 2024
Subsidiebedrag: 153.376 euro welke 50% door de Provincie Limburg en 50% vanuit een EU-bijdrage wordt gefinancierd
Eigen bijdrage: 55.000 euro

Samen met de projectpartners De Lexhy, Jongen-Budé, Innowastion en de Rabobank Zuid-Limburg Oost, worden in 4 pilots de logistieke en economische haalbaarheid getoetst en gedemonstreerd om de grootste productstromen in de regio ook lokaal af te zetten. Om dit te realiseren worden in de pilots aanbod en afzet verbonden en verknoopt, waarbij gezamenlijk de logistiek en marketing worden opgetuigd. De lessen die geleerd worden op het gebied van organisatie, contractmanagement, praktisch zaken m.b.t. ketenintegratie, flexibiliteit en het afstemmen van vraag en aanbod (dynamisch voorraadbeheer), zullen in de toekomst worden uitgebreid naar meerdere lokale productstromen en andere regio’s.

2. Strategische samenwerking met het ESZL versterkt de doelen van bovenstaande projecten.

3. Toekenning subsidie van Provincie Limburg voor de beweging RVS-ZL naar heel Limburg.

In de eerste projectfase (2022-2023) ligt de nadruk op het vliegwiel op gang te brengen. Om de haalbaarheid aan te tonen, moeten er namelijk initiële investeringen gedaan worden, die leiden tot een kostenpost in de opstartfase: dit omvat in eerste instantie met het verbinden van de partijen door middel van concrete ketencontracten. Voorbeelden zijn contracten tussen leveranciers en producenten die opgesteld en getekend zullen moeten worden, waarbij de kip-ei situatie tussen vraag en aanbod doorbroken moet worden (i.e. producenten willen lokaal verkopen, maar alleen als daar concrete contracten tegenover staan, waarbij verwerkende / kopende partij garanties wil voor de hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten, en waarbij op voorhand prijsafspraken zullen moeten worden gemaakt).
In tweede instantie is het optuigen van de randvoorwaarden voor de verkoop binnen het regionaal voedselsysteem noodzakelijk, zoals het verbreiden van een keurmerk voor Zuid-Limburgse producten, zodat consumenten en bedrijven weten dat de producten onderdeel zijn van het regionaal voedselsysteem.
Daarnaast betreft het ook de initiële logistieke kosten van transport, op- en overslag en additionele verkooppunten (fysiek en digitaal).